Priser

Akupunktur

Vid första besöket, som kostar 820 kr, sker utförlig utfrågning kring symptom och problematik vilket avslutas med behandling. Resterande behandlingar kostar 580 kr. Betalning sker med kort eller swish. Se till att ha ätit något ett par timmar innan behandling.

Dina personuppgifter

Den 25/5 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft.
När du får behandling hos Kraftpunkten – Akupunktur Uppsala, kommer dina person- och kontaktuppgifter samt information om ditt hälsotillstånd och din behandling att journalföras och lagras. Dina journaluppgifter kommer att sparas under 10 år i enlighet med patientdatalagen.

Det är endast personal som är direkt inblandad i din behandling, som kan ta del av dina uppgifter. Du har när som helst rätt att begära att dina uppgifter raderas.

Akupunktur Uppsala